Bóg zamienia zło w dobro!

6 sierpnia 2019

Bóg nie odpoczywa, kiedy chodzi o ciebie i twój wzrost. On aranżuje wszystko w taki sposób, by pomóc ci rosnąć, rozwijać się i doświadczać przemiany. Kontynuujemy rozmyślania w oparciu o werset: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani”. (Rzymian 8,28)

Greckie słowo „sunergeo” czyli „współdziałać” można również przetłumaczyć jako „współpracować, pomagać w pracy”. Ojciec, Syn i Duch Święty współpracują dla twojego dobra! Józef, którego historię możemy przeczytać w księdze Rodzaju, jest dobrym przykładem takiej Bożej współpracy dla dobra tych, którzy kochają Boga. Józef otrzymał od Boga sen, dotyczący jego przyszłości, dlatego zazdrośni bracia chcieli się go pozbyć. Sprzedali go handlarzowi niewolników, który z kolei sprzedał go w Egipcie. Później Józef na wiele lat trafił do więzienia. Czy to wygląda, jakby miało służyć dla jego dobra? Pozornie nie, ale w rzeczywistości – tak. Pewnego dnia Józef tak powiedział do swoich braci, którzy przyszli prosić go o pomoc: „Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło, Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś – zachować przy życiu liczny lud!”. (Księga Rodzaju 50,20)

Józef przeszedł z pozycji więźnia do drugiej, co do ważności, pozycji po faraonie w Egipcie! Biblia zachęca nas, byśmy w każdym czasie ufali Bogu: „To co niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga”. (Łukasz 18,27b) Tak, Bóg działa dla twojego dobra! Tylko On ma moc, by zmienić to, co było zamierzone jako zło, w dobro.
Kiedy dzieje się coś nieoczekiwanego, zaufaj i powiedz:
„Wiem, że wszystko działa dla mojego dobra!”. Nie bój się, tylko wierz, że Bóg nakłoni wszystko, by działało dla twojego dobra.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...