Bóg zawsze jest gotowy by ci pomóc.

15 grudnia 2019

Chciałbym pomóc ci dzisiaj zrozumieć prawdę, która – kiedy już w pełni się jej uchwycisz – sprawi, że się nie zachwiejesz: „Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam?” (List do Rzymian 8,31).

Jest takie powiedzenie, że nieszczęścia chodzą parami. Seria trudnych wydarzeń może zasiać w tobie przekonanie, że wszystko sprzysięgło się przeciwko tobie. Nawet Bóg! Pod wpływem silnego napięcia twoja wiara zaczyna się chwiać, a Słowo Boże, które jeszcze wczoraj było posileniem, dzisiaj na ciebie nie działa. Czujesz się przybity, zniechęcony i bezsilny... Chciałbym ci pomóc, byś – podobnie jak zrobił to pastor Smith Wigglesworth – mógł wyznać: „Nie rusza mnie to, co widzę. Nie rusza mnie to, co czuję. Porusza mnie tylko to, w co wierzę”. Twoja wiara się chwieje, ponieważ skupiasz się na okolicznościach, a nie na Jezusie. Powtarzasz sobie, że twoja sytuacja się nie zmienia, ba, masz wrażenie, że jest coraz gorzej. Czujesz się samotny i opuszczony przez Boga, i myślisz, że nigdy z tego nie wyjdziesz.

Zachęcam, byś zastanowił się nad każdą z prawd zawartych w poniższych wersetach, zapisał je w swoim dzienniku i przyjął do siebie. To może zmienić twoje życie.
1. Chrystus zmarł za ciebie (List do Rzymian 5,8).
2. Jesteś Bożym dzieckiem (Ewangelia Jana 1,12).
3. Jesteś nowym stworzeniem (2 List do Koryntian 5,17).
4. Zostałeś pojednany z Bogiem (2 List do Koryntian 5,18).
5. Masz adwokata u swojego Ojca (1 List Jana 2,1).
6. Masz bezpośredni dostęp do Ojca (List do Efezjan 2,18).
7. Możesz być pewny, że wszystko służy twojemu dobru (List do Rzymian 8,28).
8. Zawsze znajdziesz pomoc w potrzebie (List do Hebrajczyków 4,16).
9. Zostałeś posadzony z Chrystusem w okręgach niebieskich (List do Efezjan 2,6).
10. Wszystko możesz w Chrystusie, który cię wzmacnia (List do Filipian 4,13).

Czy po przemyśleniu tych stwierdzeń, możesz przyznać ze wzmocnioną wiarą: „Porusza mnie tylko to, w co wierzę”? Wyznawaj Boże Słowo! Tak, Bóg jest dla ciebie, Bóg jest z tobą i Bóg walczy dla ciebie! Życzę ci pięknego dnia w Jego obecności.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...