Bóg zawsze ma cię na oku!

1 maja 2020

Zwrot „mieć kogoś na oku” nie zawsze wyraża przyjazne intencje.
Bóg również ma cię na oku, przyjacielu, jednak Jego oko, Jego spojrzenie jest bardzo życzliwe!
Psalmista Dawid modlił się pewnego dnia: „Strzeż mnie jak źrenicy oka. Ukryj w cieniu swych skrzydeł” (Księga Psalmów 17,8).
Tak, to prawda, jesteś źrenicą Bożego oka! Bóg nieustannie czuwa nad tobą, nie spuszcza z ciebie oka i już zawsze będzie się o ciebie troszczył. Strzeże cię, jak swoją najcenniejszą własność! „Pouczę cię, wskażę ci drogę, którą masz iść; będę ci służył radą, na tobie spocznie mój wzrok” (Księga Psalmów 32,8).

Bądź pewny Jego miłości i Jego życzliwej troski o ciebie. Jaka to radość wiedzieć, że Bóg zawsze ma nas na oku!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...