Bóg zawsze ma cię na oku!

23 lutego 2018

Kiedy słyszysz słowa "Mam cię na oku!" nie zawsze wyrażają one przyjazne intencje.... Bóg również ma cię na oku przyjacielu, jednak Jego oko, Jego spojrzenie na tobie jest bardzo życzliwe! Oto modlitwa jaką psalmista Dawid modlił się pewnego dnia: "Strzeż mnie jak źrenicy oka. ukryj w cieniu swych skrzydeł."
Psalm 17,8  

Tak, to prawda, jesteś źrenicą Bożego oka! Bóg nieustannie czuwa nad tobą, nie spuszcza z ciebie oka, i już zawsze będzie się o ciebie troszczył. Strzeże cię jak swoją najcenniejszą własność! Bądź pewny Jego miłości i Jego życzliwej troski o ciebie. Jaka to radość wiedzieć, że Bóg zawsze ma nas na oku!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...