Bogu nie przeszkadza twoje pochodzenie!

24 grudnia 2022

Kiedy się boisz, śpiewaj. Kiedy nachodzą cię złe myśli, uwielbiaj Boga. Kiedy okoliczności odbierają ci pokój – dziękuj Bogu. Będzie to dla ciebie zachętą i wzmocnieniem, podobnie jak dla Marii. W obecności Elżbiety, swojej krewnej, zaśpiewała Panu pieśń uwielbienia, wdzięczności i nadziei, zwaną także Magnificat. Wyraziła w niej zaufanie do wszechmocnego i świętego Boga, którego nazywa też Zbawicielem; do Boga wszelkiego miłosierdzia dla tych, którzy w pokorze uznają Jego wielkość i kierują ku Niemu każdą potrzebę. Oddała cześć Temu, który dotrzymuje obietnic i którego Słowo zawsze jest wierne i prawdziwe.

Z pokorą przyznaje, że choć była niegodna, bo niskiego stanu i grzeszna, to Bogu to nie przeszkadzało – On sam uznał ją za godną i wybrał do ważnej misji.
Maria wie, że została nazwana błogosławioną nie ze względu na swoją świętość, ale dlatego, że Bóg jest święty. I to Jemu oddaje całą należną chwałę i cześć. W oczach Bożych każdy jest równy i ma taką samą wartość!
Czy wiesz, o kim Jezus powiedział „błogosławiony”? Nie ograniczył się tylko do swojej matki, ale określił tak wszystkich, którzy Go naśladują. Czytamy: „W pewnym momencie, kiedy nauczał, z tłumu powstała jakaś kobieta, głośno wołając: »O, jakże szczęśliwa i błogosławiona jest ta, która nosiła Cię w swoim łonie i wykarmiła swoimi piersiami!«. Lecz On tak odpowiedział: »Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są raczej ci, którzy wsłuchują się w Boże Słowo i żyją według niego«” (Łk 11,27-28).

Kiedy trwasz w posłuszeństwie temu, co Bóg powiedział, stajesz się człowiekiem błogosławionym! A Jego błogosławieństwo to coś najlepszego, czego możesz doświadczyć w życiu. Zakosztowała tego Maria i wielbiła Boga za to! Modliła się, opierając się na Słowie Bożym, które znała na pamięć. Czy uwielbiasz Boga za to, co uczynił w twoim życiu? Może napiszesz własny Magnificat i pomodlisz się jego słowami? Wdzięczność sprawi, że sprawy drugorzędne, takie pozostaną, a świętowanie urodzin Jezusa, da ci nową, niesamowita radość:)

Niech pieśń uwielbienia nie schodzi dzisiaj z twoich ust i z serca!

Dołącz do pieśni Marii:
„Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją” (Łk 1,46-50).  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...