Boża hojność jest bezkonkurencyjna!

10 grudnia 2019

W tym tygodniu „Cuda każdego dnia” zachęcają do wsparcia tej służby finansowo. Choć ten codzienny e-mail jest i będzie darmowy, to musisz wiedzieć, że jest wspierany z ofiar czytelników. Twój dar jest bardzo potrzebny. Czy chciałbyś z modlitwą zastanowić się nad zaangażowaniem się finansowo: w formie comiesięcznych wpłat lub jednorazowej ofiary? Proszę, kliknij tutaj. Dziękujemy bardzo!

Nawet jeśli uważamy się przede wszystkim za obywateli Królestwa Niebieskiego, faktem jest, że żyjemy tu i teraz, i musimy płacić czynsz, ponosić koszty posiadania samochodu, opłacać ubezpieczenie itp.
Koszty życia są rzeczywiste. Czasami ta jedna myśl potrafi zdominować wszystko inne: zniszczyć naszą radość, a wiarę poddać ciężkiej próbie. Możemy czasem czuć się przygnieceni naszą sytuacją finansową. Jednak w 15 wierszu Psalmu 132 Bóg zapowiada: „Jego zapasy pobłogosławię, jego ubogich nakarmię chlebem”. Dalej zapewnia nas o swojej wierności: „Niewyczerpane są dowody łaski Pana, Jego miłosierdzie nie ustaje. Co rano daje o sobie znać na nowo – wielka jest Twoja wierność” (Treny 3,22-23).

Nie tylko wszystko należy do Niego, o czym mówiliśmy wczoraj, ale nasz Bóg jest Bogiem hojnym. On chętnie dzieli się tym, co do Niego należy. Ci z nas, którzy Go znają, z pewnością zgodzą się, że poczynając od bogactwa Jego Słowa, przez wspaniałość Jego stworzenia, Jego nowe łaski, okazywane nam każdego dnia, aż po ofiarowanie nam swojego Syna, wierność i hojność naszego Boga jest bezkonkurencyjna.
Bóg zna twoje potrzeby. On chce i może je zaspokoić. On o tobie nie zapomniał i nie zostawi cię samemu sobie.
Modlę się, by te dwa świadectwa Bożej hojności były dla ciebie dzisiaj zachętą.

„Bóg wszystko odwrócił: zmalała comiesięczna spłata mojego kredytu hipotecznego, anulowano mi dług w wysokości 50.000 $, i wierzę, że Bóg uczyni nawet większe rzeczy w moim życiu. >>Wyciszcie się! Poznajcie, że ja jestem Bogiem<<” (Rebeka).

„Od roku byłam mocno zadłużona, a kolejny rok zaczął się jeszcze gorzej. Jednak dzięki Bożej łasce otrzymałam dwa finansowe błogosławieństwa w ciągu zaledwie miesiąca. Cała chwała należy się Jezusowi i dziękuję Mu za wszystkich, którzy się o mnie modlili. Niech Bóg was błogosławi!” (Sharon).

Trzymaj się mocno Bożego Słowa i Jego obietnic. On zaopatruje także w sferze finansów!

Jako Boże dzieci stworzone na Jego obraz jesteśmy powołani, by stawać się coraz bardziej do Niego podobni, a On jest radosnym i szczodrym dawcą! Kiedy On daje, może również nas do tego wybrać. Jeśli „Cuda każdego dnia” były dla ciebie zachętą i serce podpowiada ci, by wesprzeć tę służbę, będziemy niezmiernie wdzięczni. Swój dar możesz zostawić tutaj...  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...