Boże obietnice są dla ciebie!

5 października 2018

Zauważyłeś jak często „niefrasobliwie” wypowiadamy pewne słowa? Ktoś zarzeka się, „Tak, obiecuję, zrobię to w tym tygodniu”. Mija kolejny tydzień i nic się nie zdarzyło.  

Znasz takie sytuacje? Czasami, to my jesteśmy tymi, którzy obiecali i nie dotrzymali słowa. Na szczęście Bóg jest zupełnie inny niż my, ludzie! Zapewnia nas o tym, mówiąc, „Tak jest z Moim słowem, które wychodzi z Moich ust. Nie wraca do Mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę, i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem”. (Izajasz 55,11) Możesz być pewien, że Jego Słowo wypełni się w twoim życiu! Jego Słowo nie wzbije się w górę i nie rozpłynie gdzieś w rozrzedzonej atmosferze. Przeciwnie! Osiągnie to, z czym zostało posłane i wróci do Boga po całkowitym wykonaniu Jego woli. Tak więc nawet jeśli czasami masz wątpliwości, zaufaj Jego zapewnieniom, że Słowo „wykona” i „spełni pomyślnie” to, czego pragnie Bóg!  

Bóg ma wiele obietnic dla ciebie: obietnicę zbawienia (Rzymian 10,9), pokoju (Jan 14,27), uzdrowienia (Księga Wyjścia 15,26), itd. I nie są to puste słowa - one wszystkie zrealizują Boży plan w twoim życiu. Bóg nigdy nie rzuca słów na wiatr. Wszystko, co mówi się spełnia!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...