Boże obietnice są dla ciebie!

29 lipca 2021

Zauważyłeś, jak często niefrasobliwie wypowiadamy pewne słowa? Ktoś zarzeka się: „Tak, obiecuję... Zrobię to w tym tygodniu”. Mija kolejny tydzień i nic się nie zdarzyło. Znasz takie sytuacje? Czasami to my jesteśmy tymi, którzy obiecali i nie dotrzymali słowa...

Na szczęście, Bóg jest całkiem inny! Zapewnia nas o tym, mówiąc: „Tak jest z Moim słowem, które wychodzi z Moich ust. Nie wraca do Mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem” (Księga Izajasza 55,11). Możesz być pewien, że Jego Słowo wypełni się w twoim życiu! Jego Słowo nie wzbije się w górę i nie rozpłynie gdzieś w rozrzedzonej atmosferze. Przeciwnie: osiągnie to, z czym zostało posłane i wróci do Boga po wykonaniu w pełni Jego woli.

Tak więc nawet jeśli czasami masz wątpliwości, zaufaj Jego zapewnieniom, że Słowo „wykona” i „spełni pomyślnie” to, czego pragnie Bóg.
Bóg ma wiele obietnic dla ciebie:
obietnicę zbawienia (List do Rzymian 10,9),
pokoju (Ewangelia Jana 14,27),
uzdrowienia (Księga Wyjścia 15,26) itd.
I nie są to puste słowa – one wszystkie zrealizują Boży plan w twoim życiu.
Bóg nigdy nie rzuca słów na wiatr. Wszystko, co mówi, spełnia się!
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...