Boże obietnice są dla ciebie!

29 kwietnia 2018

Na kartach Biblii jest wiele obietnic odnoszących się do każdej dziedziny twojego życia ... twojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jest ich ogromna ilość i są niezwykle cenne. Bóg jest dobry i chce dać ci dobre rzeczy, ponieważ Mu zaufałeś!  

"O, jak wielka jest Twoja dobroć! Darzysz nią żyjących w Twej bojaźni i wyraźnie okazujesz ją tym wszystkim, którzy chronią się u Ciebie"!
Psalm 31,19  

Bóg obiecał zaspokoić zarówno twoje materialne potrzeby jak i te duchowe; uzdrawiać twoje choroby; pomagać ci we wszystkim; być z tobą w każdej trudnej sytuacji; wysłuchać i odpowiedzieć na twoje modlitwy; prowadzić cię kiedy potrzebujesz wskazówek; być wsparciem i doradcą; i dać ci życie wieczne, dar, który tylko musisz przyjąć ... Możesz cieszyć się, ponieważ wypełnienie Bożych obietnic jest zagwarantowane w Jezusie Chrystusie! (zobacz 2 Koryntian 1,20)  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...