Boży plan dla ciebie przekracza twoją wyobraźnię!

1 marca 2019

W tym tygodniu rozpoczynamy cykl rozmyślań na temat mojego ulubionego wersetu biblijnego – z księgi Jeremiasza: „Ja wiem, jakie wiążę z wami plany – oświadcza Pan. – To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei”. (Jeremiasz 29,11) O jakich planach mówi tutaj Biblia? Przyjrzyjmy się temu razem…

Pozwól, że rozpocznę od przypomnienia ci, że Bóg zna cię bardzo dobrze… Zna twoje pragnienia, plany, marzenia, obawy i to, co wydaje ci się niemożliwe. On policzył włosy na twojej głowie i nawet twoje niedoskonałości traktuje z czułością. W Biblii tak o tym czytamy: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki (…) zanim się urodziłeś, poświęciłem cię”. (Jeremiasz 1,5) Bóg cię poświęcił. On cię oddzielił. Czy to nie jest dobra wiadomość?

On ma plan dla ciebie. Zaś dzięki temu, że ten plan przekracza twoje wyobrażenie, zbliżysz się do Niego i staniesz osobą, którą On chce, byś był. Jeśli Boga postawisz na pierwszym miejscu w swoich planach, zawsze będziesz miał siłę, by osiągnąć to, co zamierzyłeś. Kiedy Bóg jest z tobą, wtedy to, co cię przeraża, traci nad tobą moc. Jednostka + Bóg zawsze stanowi większość.

Modlę się, byś postawił Boga w centrum wszystkich swoich planów i zamierzeń. On zna cię dokładnie, wie, co jest dla ciebie najlepsze. Z Nim przy boku wszystko jest możliwe!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...