By życie znowu było dobre…

30 listopada 2022

Przeczytałam ostatnio tę piękną modlitwę, napisaną przez Johna Eldredge’a.
Modlitwę o to, by to Bóg zaspokoił największą tęsknotę twojego, i mojego życia – to pragnienie, by życie znowu było dobre. Tak często z rozrzewnieniem wspominamy dawne czasy. Te momenty, kiedy doświadczaliśmy szczęścia, kiedy było nam dobrze, kiedy wszystko się układało. Często te chwile mijają bezpowrotnie. Jesteśmy świadkami, jak wszystko się sypie, i nie mamy siły, by cokolwiek naprawić.

Tak nie musi być. Bóg w swoim Słowie zapewnia, że w Nim możesz mieć pełne, bogate i spełnione życie. Życie, w którym niezależnie od okoliczności zapanują radość i pokój. Życie, które nie jest skupione wyłącznie na sobie, co najczęściej kończy się wielkim rozczarowaniem, ale które będzie błogosławieństwem dla innych. Nawet przechodząc przez pustynię, możesz bujnie owocować. „Kochaj Pana, twojego Boga, słuchaj Jego głosu i lgnij do Niego, gdyż On jest twoim życiem, przedłużeniem twoich dni” (Pwt 30,20).

Możesz modlić się tą prostą modlitwą i patrzeć, co Bóg uczyni:
„Jezu, w tej mojej tęsknocie za tym, by życie znowu było dobre, przychodzę do Ciebie. Kocham Cię, Panie. To nienasycone pragnienie, to dążenie, by zapewnić sobie udane życie, chcę oddać Tobie. Powierzam Ci moje pragnienia, moje plany i ambicje. Wszystko, co we mnie, poddaję pod Twoje przemieniające działanie. I proszę, niech rzeka wody życia popłynie we mnie, niech obmyje moje pragnienia i tęsknoty. Otwieram serce i duszę dla Twojej życiodajnej wody. Niech płynie we mnie, przeze mnie i dookoła mnie – niosąc odnowę i uzdrowienie. Tylko Ty jesteś życiem, którego szukam, pragnę Ciebie w sercu i duszy. Dziękuję Ci, Boże! Modlę się w Twoim potężnym imieniu, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...