Chcesz osiągnąć sukces w życiu?

7 grudnia 2018

Zapraszam cię do zastanowienia się nad poniższym tekstem, słowem od Pana skierowanym dzisiaj do ciebie. „Dla jakiej nagrody pracujesz? Dla jakiej korony trudzisz się każdego dnia? Korony, która zwiędnie, czy takiej, która będzie trwała? Sukces, prawdziwy sukces, który nie przeminie z czasem, pochodzi tylko ode Mnie. Ten świat pokłada wartość w bogactwie i sławie, podczas gdy Ja mówię o odnowie, uzdrowieniu i przebaczeniu. Pozwól Mi się zainspirować i wypełnić tym, co pochodzi ode Mnie. &nbsp Popatrz na Józefa, Daniela i Nehemiasza. Potrafili udzielać mądrych rad i podejmować właściwe decyzje... dzięki Mojemu Duchowi. Co Ja czynię, powiedzie się. Co Ja błogosławię, pomnaża się. Jeszcze tyle chciałbym ci dać... Ale czy będziesz miał czas dla Mnie? Chciałbym cię poprowadzić jak ojciec, uczyć cię, iść obok ciebie. Zdaj się na Moje Słowo, na Mojego Ducha. Każdy dzień swojego życia powierzaj w Moje ręce, byś mógł przynosić dobry owoc!" Odnośniki: Psalm 128,1-2 ; Księga Kaznodziei 2,24 ; Daniel 1,19-21 , Księga Rodzaju 41,39  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...