Chcesz podobać się Bogu?

6 czerwca 2021

Internet jest wspaniałym narzędziem komunikacji. Umożliwia docieranie z ewangelią i słowem zachęty do ludzi, którzy żyją w odległych zakątkach świata. Niestety, internet stwarza również „wspaniałe” okazje do grzechu! Miliony filmików i zdjęć zamieszczanych codziennie online niekoniecznie przynosi Bogu chwałę. Mówię o pornografii, ale również o oszczerstwach, przemocy, obmowie, rzeczach, które nie budują...
Dawid pisał: „Nie postawię sobie przed oczami żadnej sprawy, która byłaby niegodna. Znienawidziłem postępowanie przestępców – nie przylgnie ono do mnie” (Psalm 101,3). Z całego serca chciał podobać się Bogu, a jednak pozwolił, by jego oczy upajały się oglądaniem cudzej żony, co doprowadziło do tego, że zgrzeszył przeciwko Bogu. Ostatecznie pokutował i wyznał swój grzech, tak się modląc: „Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, Prawość ducha odnów w moim wnętrzu” (Psalm 51,12).

Przyjacielu, czy takie jest również twoje postanowienie? By nie stawiać sobie przed oczyma niczego niegodnego?
Być może czasem brakuje ci determinacji. Chciałbym cię dzisiaj zachęcić: Bóg pragnie, byś był święty. W Księdze Kapłańskiej 20,26 powiedział: „Będziecie Mi więc święci, gdyż Ja, Pan, jestem święty i wydzieliłem was spośród ludów, abyście byli moi”.
Czy chciałbyś dzisiaj prosić Boga o prawego ducha, zdeterminowanego, by pilnować, na co patrzą twoje oczy i wokół czego krążą twoje myśli?

Pomódlmy się razem: „Panie Boże, Ty widzisz mojej pragnienie, by Ci się podobać. Widzisz też, jak często trudno jest mi wypełnić moje postanowienia i obietnice. Proszę, daj mi więcej Twojego życia, więcej Twojego Ducha. Przemień mnie, zmieniaj mnie, prowadź i kieruj moimi myślami, oczyść mnie. Chcę wielbić Cię całym swoim życiem: moimi myślami, zachowaniem i słowami. Modlę się w imieniu Jezusa, amen!”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...