Chcesz podobać się Bogu?

4 sierpnia 2018

Internet jest wspaniałym narzędziem komunikacji! Umożliwia docieranie z ewangelią i słowem zachęty do ludzi, którzy żyją w odległych zakątkach świata. Niestety, Internet stwarza również "wspaniałe" okazje do grzechu!  

Miliony filmików i zdjęć zamieszczanych codziennie online, niekoniecznie przynosi Bogu chwałę. Mówię o pornografii, ale również o oszczerstwach, przemocy, obmowie, rzeczach, które nie budują... a raczej wręcz przeciwnie!  

Dawid pisał "Nie postawię sobie przed oczami żadnej sprawy, która byłaby niegodna. Znienawidziłem postępowanie przestępców - nie przylgnie ono do mnie". (Psalm 101,3)  

Z całego serca chciał podobać się Bogu. A jednak ten sam Dawid pozwolił by jego oczy upajały się oglądaniem cudzej żony, co doprowadziło do tego, że zgrzeszył przeciwko Bogu. Ostatecznie pokutował i wyznał swój grzech, tak się modląc: "Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, Prawość ducha odnów w moim wnętrzu". (Psalm 51,12)  

Przyjacielu, czy takie jest również twoje postanowienie? By nie stawiać sobie przed oczyma niczego niegodnego? Być może czasem brakuje ci determinacji...  

Chciałbym cię dzisiaj zachęcić: Bożym pragnieniem jest byś był święty. W Swoim Słowie, w Księdze Kapłańskiej 20,26 tak powiedział: "Będziecie Mi więc święci, gdyż Ja, Pan, jestem święty i wydzieliłem was spośród ludów abyście byli moi".  

Czy chciałbyś dzisiaj prosić Boga o prawego ducha, zdeterminowanego by pilnować na co patrzą twoje oczy i wokół czego krążą twoje myśli?  

Pomódlmy się razem.... "Panie Boże, Ty widzisz mojej pragnienie by Tobie się podobać. Widzisz też jak często trudno jest mi wypełnić moje postanowienia i obietnice. Proszę Cię, daj mi więcej Twojego Życia, więcej Twojego Ducha. Przemień mnie, zmieniaj mnie, prowadź i kieruj moimi myślami, oczyść mnie. Chcę wielbić Cię całym swoim życiem... moimi myślami, zachowaniem i moimi słowami. Modlę się w imieniu Jezusa, amen!"  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...