Chcesz widzieć Boga w działaniu? Zastosuj trzy klucze…

24 czerwca 2021

Biblia mówi, że pozostają nam trzy rzeczy: wiara, nadzieja i miłość.

Wiara wymieniona jest jako pierwsza. To jest nasz fundament. Musimy ulokować naszą wiarę w Bogu. Jego Słowo zachęca nas do tego: „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują” (List do Hebrajczyków 11,6).

Nadzieja położona w Bogu, jest tym, co naprawdę cię ożywia, dodaje skrzydeł. Dodaje ci ufności i przekonania, że Bóg może i chce czynić wspaniałe rzeczy w twoim życiu. Miej nadzieję w Panu! Polegaj na Nim! Zdaj się na Jego pomoc, która zawsze przychodzi we właściwym czasie (zobacz: Psalm 46,2).

I w końcu pozostaje miłość. Miłość rozświetla wszytko. Miłość pozwala patrzeć na świat dokoła oczami pełnymi współczucia – mniej skupiać się na własnych potrzebach, a bardziej na potrzebach bliźniego. Biblia mówi: „Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga” (1 List Jana 4,7).

Ci, którzy wytrwają w wierze, nadziei i miłości, doświadczą działania Boga. Przyjacielu, wytrwaj w wierze, wytrwaj w nadziei i wytrwaj w miłości! Te trzy rzeczy pozostają, a Bóg trwa w nich.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...