Chcesz widzieć Boga w działaniu? Zastosuj trzy klucze…

25 sierpnia 2018

Biblia mówi, że pozostają nam trzy rzeczy: wiara, nadzieja i miłość.  

Wiara wymieniona jest jako pierwsza. To jest nasz fundament. Musimy ulokować naszą wiarę w Bogu. Jego Słowo zachęca nas do tego: "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują". (Hebrajczyków 11,6)  

Nadzieja położona w Bogu, jest tym co naprawdę cię ożywia. Dodaje ci skrzydeł! Dodaje ci ufności i przekonania, że Bóg może i chce czynić wspaniałe rzeczy w twoim życiu. Miej nadzieję w Panu. Polegaj na Nim! Zdaj się na Jego pomoc, która zawsze przychodzi we właściwym czasie (zobacz Psalm 46,2)  

I w końcu, pozostaje miłość. Miłość rozświetla wszytko. Miłość pozwala ci patrzeć na świat dokoła, oczami pełnymi współczucia, mniej skupiać się na własnych potrzebach a bardziej na potrzebach bliźniego. Biblia mówi, "Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga". (1 Jan 4,7)  

Ci, którzy wytrwają w wierze, nadziei i miłości doświadczą działania Boga. Przyjacielu, wytrwaj w wierze, wytrwaj w nadziei i wytrwaj w miłości! Te trzy rzeczy pozostają, a Bóg trwa w nich.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...