Chcesz wierzyć kłamstwu czy prawdzie?

25 kwietnia 2022

Jedna z czytelniczek CKD tak napisała: „Często wracam do przeszłości i rozpamiętuję, co było. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić”.
Czy jest to też twoim problemem?
Takie myśli potrafią latami prześladować, ścigać, a nawet zaszczuć. Poddając się im, tracisz dystans i właściwą perspektywę.
Biblia zachęca nas, byśmy myśleli o tym, co prawdziwe, co ma prawdziwą wartość:
„W końcu, bracia i siostry, myślcie tylko o tym, co prawdziwe i szlachetne, co jest sprawiedliwe i czyste. Bądźcie przesiąknięci życzliwością i przychylnością, koncentrując swoje myśli tylko na tym, co ma prawdziwą wartość, co jest miłe Bogu i godne pochwały” (Flp 4,8 NPD).

A co jest prawdziwe?
Trudno zaprzeczyć temu, jak się czujesz, ale pamiętaj, że twoje emocje sterowane są myślami, bazującymi na subiektywnym odbiorze, braku zrozumienia i dostrzeżenia wszystkich okoliczności. Tylko Bóg zna wszystkie fakty i On też może pomóc ci zrozumieć dlaczego i jak możesz z tego doświadczenia skorzystać…
Nie ulegaj pokusie rozpamiętywania, użalania się czy wyciągania przedwczesnych wniosków, bo stajesz się wtedy podatny na kłamstwa szatana. I tutaj musisz uważać, bo kłamstwo jest tak samo skuteczne jak prawda – jeśli w nie uwierzysz. A szatan to ojciec kłamstwa.

Pamiętaj, że nie jesteś skazany na własne ograniczenia i emocje! Nie! Jezus, odchodząc z tego świata, widział strach w oczach swoich uczniów i zapewnił ich: „Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” (J 14,16-17).
Dał nam też swoje Słowo „które trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie” (Ps 119, 89-90).

Pytaj Ducha Świętego i proś Go o światło.
Pytaj siebie, dlaczego robisz to, co robisz, i myślisz w taki sposób – i badaj to z tym, co mówi Boże Słowo.
Rozmawiaj ze swoim telewizorem, filmem, który oglądasz – zapytaj: „Co próbujesz mi wcisnąć, bym wierzył?”. Naucz się zadawać pytania prezenterom wiadomości: „O co tak naprawdę chodzi?”.

„Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś jedyną Prawdą, na której mogę się oprzeć. Dziękuję Ci za Twojego Ducha i Twoje Słowo, które są oparciem dla moich nóg i myśli. Nie pozwól aby te kłamstwa podsuwane przez szatana panowały nade mną. Pomóż mi trwać w Tobie i w Twojej prawdzie. Amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...