Chciałbyś otrzymać coś od Boga?

29 sierpnia 2019

„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane”. (Mateusz 6,33)

Czego potrzebujesz? Pomocy w problemach finansowych? Cierpliwości? Trochę więcej energii? Przebaczyć lub by tobie wybaczono? Wszystko, czego potrzebujesz, Bóg może ci dać. On zna twoje potrzeby nawet lepiej, niż ty sam, i On nigdy cię nie zawiedzie! W Biblii bardzo wyraźnie czytamy: „A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie”. (Filipian 4,19) Każdą twoją potrzebę! Zgodnie ze Swoim bogactwem! W chwale!
„Twoja prawda rozciąga się na pokolenia, ugruntowałeś ziemię – i nie przemija. Według Twoich rozstrzygnięć istnieje do dziś, ponieważ wszystko służy Tobie”. (Psalm 119,90—91)
Tak, wszystko Mu służy. A jeśli szukamy najpierw Jego Królestwa i Jego sprawiedliwości, On sprawia, że wszystko działa dla naszego dobra i naszej pełni.
„Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele”. (2 Koryntian 9,8)
Nie bój się, że będziesz „zawracał głowę” Bogu swoimi sprawami. Często nie angażujemy Boga w różne aspekty naszego życia z obawy, by Mu się nie naprzykrzać, a przecież On jest naszym kochającym Ojcem, który cieszy się, kiedy może zaspakajać każdą z naszych potrzeb.

Nie bój się wciągać Stwórcę wszystkiego… We wszystko!
Niech Bóg cię błogosławi!
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...