Zdradzić ci sekret?

16 lipca 2018

Zdradzić ci sekret? Pieśni wywyższające Jezusa niosą ze sobą wielką moc i wolność. Biblia pokazuje nam jaka moc tkwi w uwielbieniu... kiedy Paweł i Sylas zostali niesprawiedliwie uwięzieni, zaczęli śpiewać Bogu na chwałę. Zamiast użalać się nad sobą i narzekać, postanowili wznieść pieśń dla Jezusa.  

A kiedy uwielbiali imię Jezusa, nagle ziemia się zatrzęsła, drzwi stanęły otworem i więzy wszystkich się rozluźniły! Cóż za cud! (zobacz Dzieje Apostolskie 16,25-26) Ty również możesz doświadczyć takiej mocy. Czy są w twoim życiu jakieś drzwi, które powinny zostać otwarte albo łańcuchy, które muszą zostać zerwane?  

Oddaj dzisiaj chwałę Jezusowi. Zaśpiewaj dla Niego z całą siłą i przekonaniem! Wierz i śpiewaj, że On jest ponad każdą zwierzchnością i władzą! I oglądaj jak rzeczy zmieniają się w twoim życiu.  

Król Dawid zapisał w swoim psalmie, "Wołam do Pana - On jest godzien chwały - i zostałem wybawiony od wszystkich moich wrogów". (Psalm 18,4)  

Woła do Pana, wywyższa Go, bo On jest godzien chwały - i został wybawiony od wszystkich wrogów swoich. Amen? mój przyjacielu, uwierz w to!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...