Ciesz się Jego obecnością!

7 października 2019

Biblia mówi nam, że nie ma nic lepszego niż chwile spędzone w Bożej obecności: „Gdyż lepszy jest dzień w Twych przedsionkach, niż gdzie indziej tysiąc!” (Psalm 84,10a).  

Boża obecność jest tajemnicą… Choć niewidzialna, to jednak namacalna – i rzeczywiście możemy ją odczuć. Zarówno łagodna, jak i przekonywająca, kojąca i motywująca… Boża obecność jest dla nas błogosławieństwem i dobrodziejstwem. Przynosi pociechę i, co więcej, daje nam przedsmak nieba! Boża obecność jest „przedsionkiem raju”. To na nowo odnaleziony Eden. To bujny ogród, w którym nasza dusza może odpocząć i swobodnie się rozwijać.  

„Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie. Pasie mnie na zielonych łąkach, Prowadzi nad spokojne wody, Orzeźwia moją duszę, A ze względu na swoje imię Idzie przede mną ścieżkami sprawiedliwości” (Psalm 23,1—3). Regularnie przeznaczam czas na to, by pościć i modlić się, szukając Bożej twarzy. By przebywać w Jego obecności i słuchać Jego głosu. Tak bardzo kocham Bożą obecność! Kocham spędzać z Nim czas, ponieważ On jest moim Ojcem, ponieważ On zna mnie lepiej niż ktokolwiek inny – lepiej niż nawet ja sam.  

Zapewniam cię… TAK, jeden dzień w Jego obecności jest lepszy niż tysiące gdzie indziej!  

Uczyń przebywanie w Bożej obecności swoim priorytetem. Ciesz się byciem z Nim, rozmawianiem z Nim i słuchaniem Go. Szukaj Go całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swoich sił. Dąż do przebywania w Jego obecności. Nie będziesz tego żałował!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...