Ciesz się swoim codziennym chodzeniem z Bogiem

23 listopada 2019

Kontynuujemy nasz cykl rozmyślań o niebie. Adam i Ewa doświadczali pełnego szczęścia w ogrodzie Eden. Mieli doskonałą społeczność z Bogiem i cieszyło ich wieczorne przebywanie z Nim (Księga Rodzaju 3,8). Lubię myśleć, że po całym dniu opowiadali Mu o wszystkim, co się wydarzyło, podobnie jak rozmawiają ze sobą dobrzy przyjaciele... Jednak po tym, jak ich więź została zerwana, Bóg zrobił wszystko, co możliwe, by na nowo nawiązać relację z człowiekiem. Do tego stopnia, że ofiarował swojego jedynego Syna, byśmy mogli:
- ponownie stanąć przed Nim;
- doświadczyć z Nim szczerej i głębokiej relacji miłosnej;
- żyć z Nim w radości i zaufaniu.
Być może dzisiaj:
- twoja droga wydaje się długa i uciążliwa;
- idziesz bez entuzjazmu czy odwagi;
- jesteś zmęczony i przytłoczony;
- wykonujesz swoje codzienne obowiązki, ale nie wkładasz w nie serca;
- twoje modlitwy są automatyczne, bez przekonania, ponieważ straciłeś wiarę.

Chciałbym dodać ci otuchy... Bóg umożliwia ci przebywanie razem z Nim, cieszenie się każdą chwilą, każdym dniem, ponieważ On jest obecny – poprzez swojego Ducha – tu, na ziemi. Pewnego pięknego dnia będziesz mógł przebywać z Nim w niebie. Potwierdza to Biblia w Księdze Powtórzonego Prawa 20,4 : „Jest z wami Pan, wasz Bóg”. Bóg zaprasza cię, byś wszedł do Jego odpocznienia i żył w radości. On przypomina, że dał ci przywilej życia w Jego obecności przez wszystkie twoje dni na ziemi. Idź blisko za Jezusem! Przybliżaj się do Niego, stań się Jego przyjacielem, podobnie jak Adam i Ewa, jak Mojżesz, z którymi rozmawiał jak z przyjaciółmi. Ciesz się Jego radosnym i krzepiącym towarzystwem. Chodząc blisko Chrystusa, będziesz mógł Go lepiej naśladować.
Życzę ci fantastycznego dnia z Jezusem przy boku!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...