Co jest dobre?

3 kwietnia 2022

Współczesny pogląd na moralność mówi, że „każdy ma taką moralność, jaka jest mu potrzebna do jego celów życiowych i jaka odpowiada jego uczuciom, a pojęcie dobra i zła to subiektywne wartości, zależne od sytuacji i warunków”.

Człowiek chce sam decydować o tym, co jest dobre, a co złe, przez co pakuje się w coraz większe tarapaty.
Pamiętasz drzewo poznania dobra i zła? Moment, w którym Ewa i Adam zapragnęli być jak Bóg znający dobro i zło? Od tego czasu świat umacnia w ludziach to, co diabeł zasiał dawno temu w ich sercach.
Czy wiesz, że wiele obecnie akceptowanych przez chrześcijan poglądów daleko już odbiegło od biblijnej definicji dobra?

Apostoł Paweł zachęca, a nawet wzywa mnie i ciebie, byśmy poddawali się przemianie naszego umysłu; żebyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą – „co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,2). Czy chcesz, by Bóg odnawiał twój sposób myślenia?
– By mieć lepsze rozeznanie w tym, co On uważa za piękne, dobre i miłe?
– By umieć wybierać spośród wielu dobrych, ale nie najlepszych dla ciebie rzeczy?
– By na nowo zachwycić się tym, jak dobry i miłosierny jest twój Bóg?
– By za psalmistą zaśpiewać: „Jak wielka jest dobroć Twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się Ciebie boją. Którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają Tobie! Ochraniasz ich pod osłoną oblicza twojego przed przewrotnością ludzi, ukrywasz ich w namiocie przed kłótliwymi językami” (Ps 31,20-21).
– By wiedzieć, do czego Bóg cię powołuje, jak chce cię prowadzić w realizowaniu Jego celów dla twojego życia, do czego daje ci siłę, mądrość i wszystko, co jest potrzebne?

„Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i pożyteczne dla ludzi” (Tt 3,4-8).

Jeśli chcesz, to pomódlmy się razem:
„Ojcze, tak bardzo potrzebuję, byś odnawiał mój umysł, moje myślenie. Chcę zachwycić się Tobą, Twoją dobrocią, Twoim miłosierdziem. Choć tak wiele rzeczy wydaje mi się dobre, to Ty wiesz lepiej, czego najbardziej potrzebuję. Pozwól mi przyjmować wszystko z Twojej ręki jako wartościowy dar. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...