Co jest twoim największym sojusznikiem?

12 lipca 2021

Dni mijają. Każdy jest inny od poprzedniego. Każda chwila jest niepowtarzalna, pełna radości, zachwytu, ale też niezrozumienia czy zniechęcenia. Trudno zapomnieć o tych trudnych chwilach. Jednak ja postanowiłem kierować swoje oczy na Jezusa i na Jego Słowo. Dlaczego? Ponieważ mój Bóg jest wierny! I mój Bóg – nasz Bóg – powierzył nam skuteczną broń: swoją radość!

Księga Nehemiasza ilustruje to w piękny sposób. Czytamy, że lud, słuchając Bożego prawa, płakał i smucił się, ale ich namiestnik, Nehemiasz, zaczął ich uspokajać i zachęcać, by raczej świętowali i cieszyli się (zobacz: Księga Nehemiasza 8,9-10).
I tak właśnie zrobił lud. Kiedy – jak się wydawało – jedyne, co mogli zrobić, to płakać, poszli do domu, ucztowali i cieszyli się.

Bóg wie, co robi, zalecając nam, byśmy oddali się radości i cieszyli się w Nim. Radość z Pana jest waszą ostoją! (zobacz: Księga Nehemiasza 8,10).
To twój najlepszy sojusznik w chwilach zniechęcenia i zmartwienia.
Zachęcam, byś dołączył do spontanicznej pieśni uwielbienia razem z Jenn Johnson z Bethel Music i zaświadczył o tej prawdzie: „Radość z Pana, Radość z Pana jest naszą siłą!”.

Czujesz się dzisiaj zniechęcony i pokonany? Uchwyć się radości, którą Bóg chce ci dać! On jest twoją pomocą, twoją twierdzą i twoim przyjacielem. Radość jest Jego darem dla ciebie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...