Co jest twoim największym sojusznikiem?

16 września 2018

Dni mijają, każdy jest inny od poprzedniego. Każda chwila jest niepowtarzalna, pełna radości, zachwytu, ale też niezrozumienia czy zniechęcenia. Po ludzku mówiąc, trudno jest zapomnieć o tych trudnych chwilach. Jednak ja osobiście postanowiłem kierować swoje oczy na Jezusa i na Jego Słowo. Dlaczego? Ponieważ mój Bóg jest wierny! I mój Bóg, nasz Bóg, powierzył nam skuteczną broń – Jego radość!  

Księga Nehemiasza przedstawia nam piękną ilustrację. Czytamy, że lud, słuchając Bożego prawa, płakał i smucił się. Ale ich namiestnik, Nehemiasz zaczął ich uspokajać i zachęcać... by raczej świętowali i cieszyli się. (zobacz Nehemiasz 8,9-10)  

I tak właśnie zrobił lud. Kiedy, jak się wydawało, jedyne co mogli zrobić to płakać, poszli do domu, ucztowali i cieszyli się. Bóg wie, co robi, zalecając nam, byśmy oddali się radości i cieszyli się w Nim. Radość z Pana jest waszą ostoją! (zobacz Nehemiasz 8,10) To twój najlepszy sojusznik w chwilach zniechęcenia i zmartwienia.  

Czujesz się dzisiaj zniechęcony i pokonany? Uchwyć się radości, którą Bóg chce ci dać! On jest twoją pomocą, twoją twierdzą i twoim przyjacielem. Radość jest Jego darem dla ciebie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...