Co to znaczy być dobrym uczniem?

24 stycznia 2019

Bycie uczniem z definicji oznacza kogoś, kto uczy się od mistrza i naśladuje go. Zgoda. Ale co według ciebie znaczy bycie dobrym uczniem? Biblia, ostateczne źródło naszej nauki i mądrości, idzie o krok dalej, stwierdzając: „Nie ma ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz”. (Łukasz 6,40) Bycie uczniem nie oznacza tylko słuchania i stosowania tego, czego się nauczyliśmy, ale to przekładanie tego na praktykę, aż do czasu gdy sami staniemy się jak Mistrz. Jezus w pełni uosabiał to, czego nauczał, przejawiając takie cechy jak miłość, przebaczenie, współczucie, uczciwość, itp. Czytamy o tym wielokrotnie w ewangeliach.  

Pozwól, że zadam ci pytanie: czy stajesz się coraz bardziej podobny do Jezusa? Wierzę, że uczysz się jak żyć z Nim i zachęcam cię byś w tym nie ustawał. Wiem, że kochasz Boga i chcesz poznawać Go coraz lepiej, jak również coraz lepiej rozumieć Jego Słowo (dlatego przecież czytasz "Cuda Każdego Dnia”). Ten wewnętrzny proces przemiany w stawaniu się podobnym do Chrystusa nie jest z pewnością łatwy, ale jest niezbędny. Dbaj by rozwijał się w tobie charakter Jezusa. Nie ustawaj w dokonywaniu wyborów by żyć tak, jak On - okazując pasję, miłość i współczucie. W ten sposób, Jego natura będzie odbijała się we wszystkim za co się zabierzesz, a świat zobaczy w tobie Chrystusa, nadzieję chwały! (zobacz Kolosan 1,27)  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...