Co widzisz?

30 maja 2022

Barbara Johnson, moja ulubiona autorka książek dla kobiet, pisząca o tym, w jaki sposób przetrwać różne dramaty w życiu, podała przykład, jak bardzo może różnić się spojrzenie na tę samą sprawę w zależności od naszego nastawienia. Podczas gdy ona podziwiała piękne błękitne niebo, po którym przesuwały się delikatne białe obłoczki, i mówiła: „Cudownie! Wszystko wygląda tak, jakby Bóg właśnie odkurzył cały firmament”, Bill, jej mąż, rzucił na nie okiem i odparł: „Owszem, ale jutro pewnie zrzuci na nas zawartość worka”.
Co ty, widzisz dzisiaj? Nowy, piękny dzień czy zawartość worka lecącą na twoją głowę? Czy wiesz, że to, co widzisz, jest kwestią twojego postrzegania? Nie tymi zewnętrznymi oczyma, ale wewnętrznymi – którymi steruje nasz umysł. Na co je dzisiaj nastawił?

O twój umysł toczy się nieustanna walka, dlatego tak ważne jest, by chronić się przed atakiem wroga. Jak możesz to robić?
Apostoł Paweł daje nam najlepszą radę:
„Bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście się mogli ostać przed zasadzkami diabelskim (…) weźcie też przyłbicę zbawienia” (Ef 6,10-11,17).

Tak, twoją głowę ma ochraniać przyłbica zbawienia. Czym jest zbawienie? Paweł pisze: „Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy” (Rz 1,16).

Każdego dnia przypominaj sobie ewangelię o zbawieniu – ratunku, jaki otrzymujesz z rąk Jezusa, który uwolnił cię od grzechu i potępienia; o przebaczeniu i oczyszczeniu, ofiarowanych ci dzięki Jego śmierci na krzyżu, i o życiu wiecznym, darze zmartwychwstania.

Wypełnij dzisiaj swoje myśli, swój umysł Bożym Słowem, uwielbieniem, wdzięcznością. Niech ewangelia o zbawieniu przemienia twoje myśli i pośród dzisiejszych trudności pozwoli ci dostrzec Jezusa, który poświęcił się za ciebie, zwyciężył śmierć i żyje – i chce dać ci siłę do tego, by przejść przez ten dzień zwycięsko, w Jego mocy.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...