„Cudowna recepta” na dobre relacje!

3 września 2021

Czy taka „cudowna recepta” na utrzymanie dobrych relacji istnieje? To jest dobre pytanie!
Odpowiedzią może być to stwierdzenie: dobre relacje zależą od naszej relacji z Bogiem i z samym sobą.
Biblia mówi nam: „Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego... a bliźniego swego jak siebie samego” (Ewangelia Marka 12,30-31).
Inaczej mówiąc, muszę najpierw przyjąć miłość jaką Bóg ma do mnie i nauczyć się kochać samego siebie... a wtedy będę potrafił kochać innych.

Zatem możemy wyróżnić 3 poziomy relacji:
1. Relacja z Bogiem.
2. Relacja z samym sobą.
3. Relacje z innymi.

Wszystko wypływa z twojej relacji z Bogiem (pierwszy poziom). Jeśli twoja relacji z Nim nie jest właściwie nawiązana, może powodować problemy w twoich relacjach z innymi. Nietrudno zrozumieć, że możemy dać tylko tyle, ile sami wcześniej przyjęliśmy.
Dlatego zachęcam cię, byś uwierzył w Bożą miłość do ciebie i przyjął ją. On może dać ci tyle miłości ile potrzebujesz. Przyjmij na nowo dzisiaj Jego miłość!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...