Cudowna recepta na dobre relacje!

17 listopada 2018

Czy taka "cudowna recepta" na utrzymanie dobrych relacji istnieje? To jest dobre pytanie. Odpowiedzią może być to stwierdzenie: dobre relacje z innymi zależą od naszej relacji z Bogiem i z samym sobą. Biblia mówi nam: „Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego... a bliźniego swego jak siebie samego”. (Marek 12,30-31

Inaczej mówiąc, muszę najpierw przyjąć miłość jaką Bóg ma do mnie, i muszę nauczyć się kochać samego siebie, a wtedy będę potrafił kochać innych. Zatem możemy wyróżnić 3 poziomy relacji: 1. Pierwsza to twoja relacja z Bogiem, 2. Następnie twoja relacja z samym sobą, 3. I w końcu twoje relacje z innymi. 

Wszystko wypływa z twojej relacji z Bogiem (pierwszy poziom). Jeśli twoja relacja z Nim nie jest właściwie nawiązana, może powodować problemy w twoich relacjach z innymi. Nietrudno zrozumieć, że możemy dać tylko tyle ile sami wcześniej przyjęliśmy. Dlatego zachęcam cię, byś uwierzył w Bożą miłość do ciebie i przyjął ją. On może dać ci tyle miłości ile potrzebujesz. Przyjmij dzisiaj Jego miłość na nowo!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...