Cy Bóg cię potępia?

29 października 2019

Jedną z najbardziej znanych i poruszających historii jest przypowieść o synu marnotrawnym. Opowiada ona o synu, który wrócił do swojego ojca po tym, jak roztrwonił cały otrzymany od niego spadek. Ojciec z daleka dostrzegł powracającego syna i „zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go”. (Ewangelia Łukasza 15,20) Historia o synu marnotrawnym jest tak naprawdę historią o ojcu, który widzi swojego syna z daleka i wybiega mu naprzeciw. Nie obwinia go. Nie zadaje mnóstwa pytań. A zamiast zasypania go wyrzutami i krytyką, hojnie wylewa na niego swoją miłość. Twój Niebiański Ojciec nie tylko zawsze powita cię z otwartymi ramionami, ale On również cię szuka. Niezależnie...
- jak głęboko jesteś zniewolony,
- jak wielkie popełniłeś błędy,
- czy jak bardzo się boisz.
Bóg robi krok w twoim kierunku.

W Biblii widzimy Jezusa, który wychodzi naprzeciw grzesznikom. On się od nich nie odwraca, nie osądza ich. Wręcz przeciwnie, wita ich z otwartymi ramionami. Współczuje i przebacza. Czytamy o tym, na przykład, w Ewangelii Jana 8,10-11 : „Wtedy Jezus podniósł się i zapytał: Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Odpowiedziała: Nikt, Panie! A Jezus: Ja też cię nie potępiam: idź i odtąd już nie grzesz”. Ta kobieta właśnie została przyłapana na cudzołóstwie. Widząc podchodzącego do niej Jezusa, mogła poczuć strach, obawę... „Co On ze mną zrobi? Czy rzuci kamieniem?” Jednak Jezus zamiast ja potępić i wziąć udział w kamienowaniu jej, stanął w jej obronie i przebaczył jej grzech. Jeśli czujesz się dzisiaj daleko od Boga, On jest Tym, który robi krok w twoim kierunku. On cię szuka po to, by wyciągnąć cię z twojego więzienia. By wyrwać cię z choroby. By uwolnić cię od cierpienia. Wybawić od udręki. Niezależnie jak grube byłyby mury wokół ciebie, twój Niebiański Ojciec zburzy je mocą swojej miłości i autorytetem swojego słowa. Oprzyj się na Nim, zdaj się całkowicie na Niego. On cię nigdy nie zawiedzie, o czym mówi też ta pieśń, On nigdy z ciebie nie zrezygnuje.
Życzę ci wspaniałego dnia w Jego miłości!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...