Czas na skorygowanie twojej wizji!

10 sierpnia 2020

Jedna z czytelniczek opowiedziała mi o swoim zniechęceniu:
„Najbardziej w moim chrześcijańskim życiu męczy mnie mój brak wiary w siebie. Czytam Biblię, wyznaję to, co Bóg pokazuje złego we mnie, czytam o tym, co Bóg o mnie myśli, a ciągle nie potrafię myśleć o sobie dobrze. Działa to tylko na chwilę! Czasem tak siebie nienawidzę, że chciałabym, żeby Bóg już mnie odwołał do domu. Z tego powodu nie robię tego, co dawno mogłoby zmienić moje życie”.

Podobnie jak ta czytelniczka, wielu z nas cierpi z powodu:
- niezdolności kochania siebie;
- obwiniania się o to, co Bóg już wybaczył;
- przyzwalania, by oskarżały nas nasze myśli, przeszłość, diabeł i inni.

A jak to jest z tobą? Co myślisz, kiedy patrzysz na siebie w lustrze? Jakie słowa przychodzą ci na myśl? Cudownie ukształtowany, inteligentny? A może nieudolny, brzydki, nieważny?

Chciałbym dodać ci otuchy słowami, które zapisał apostoł Paweł: „Teraz zatem nie ma żadnego potępienia (żadnego osądzania o winie) dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, (...) którzy postępujemy nie według ciała, ale według Ducha” (List do Rzymian 8,1-4).

Czy zauważyłeś przysłówek „teraz”, który wskazuje na doskonałe wypełnienie? Nie wczoraj, nie w przyszłości, ale skuteczne od tej chwili. Teraz oznacza teraz!

To, jak postrzegasz siebie, będzie miało ogromny wpływ na kierunek twojego życia. Jeśli obraz samego siebie zniekształca twoja przeszłość, pamięć grzechu, który już wyznałeś i od którego się odwróciłeś, czy kłamstwa wroga, będzie to miało ogromny wpływ na twoją zdolność przyjęcia w pełni Bożego powołania.

Kiedy jednak Boża ocena staje się miarką, według której oceniasz siebie, uświadamiasz sobie, że jesteś tym, kim On mówi, że jesteś.
Mówi też o tym niezwykła pieśń w wykonaniu Lauren Daigle (posłuchaj).

Zamilknie przeszłość, podobnie jak twój wróg. Zniknie strach, zwątpienie i zwodnicze myślenie, które nie może się ostać przed Bogiem, który cię kocha!

Zachęcam cię, byś popatrzył na siebie Bożymi oczyma, założył okulary wiary, by nic i nikt nie mógł wypaczyć tego, co Bóg powiedział o tobie w swoim Słowie.

Niech pokój cię wypełni...

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...