Czas wstać!

8 maja 2018

"Jeszcze tylko 5 minut mamo ... tylko 2 minutki, tato. Zaraz wstanę ... jestem taki śpiący...."  

Leżąc w ciepłym i wygodnym łóżku, twoje dziecko próbuje cię przekonać, że nie ma zamiaru wstawać od razu. Znasz takie sytuacje jako (dorosły) już dzieciak czy rodzic?  

Ile razy, kiedy twój Niebiański Ojciec woła cię byś wstał, odpowiadasz, "poczekaj chwilę, kilka dni, kilka tygodni... nie teraz"? A jednak, jak mówi Boże Słowo, posłuszeństwo ma największą wartość i wagę dla Boga...  

"Czy całopalenia i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego głosu? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani".
1 Samuela 15,22  

Jeśli czujesz, że to cię dotyczy, jeśli Bóg osobiście budzi cię do czegoś, to z pewnością będzie się to wiązało z rezygnacją ze swojej wygody, swoich małych przyzwyczajeń. Ale chcę cię zachęcić byś dzisiaj i przez cały kolejny tydzień był posłuszny. Nie ze strachu czy przymusu, ale z miłości do Boga!  

Szukasz Jego woli? Jest niemożliwe byś ją mógł wypełnić nie będąc Jemu posłuszny.  

Pomódl się ze mną... "Panie, podejmuję krok wiary. W przeszłości długo zwlekałem zanim odpowiedziałem na twoje wezwanie. Ale teraz, postanawiam ruszyć do przodu z wiarą, wiedząc, że Ty będziesz ze mną każdego dnia! Dziękuję Ci Panie za Twoją pomoc i siły jakie dajesz. W Twoim imieniu, amen".  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...