Czego Bóg oczekuje od ciebie?

14 maja 2022

Z pewnością zastanawiasz się nad tym, jaka jest Boża wola odnośnie do twojego życia. Może nawet pytasz o to Boga? Jeśli tak, to czy przyszła od Niego jakaś odpowiedź? A może nadal czekasz, aż Bóg ci to objawi? Znam osoby, które już od dobrych kilku lat stale pytają i stale wyglądają odpowiedzi. A przecież Bóg wiele razy w swoim Słowie powiedział: „to jest wolą Bożą, abyście…”. Nie musisz czekać na szczególne objawienie, ale masz od zaraz zacząć realizować Jego zamysły w swoim życiu. Gdy zaczniesz to robić, zobaczysz, jak Bóg poszerza twoje granice, jak pokazuje ci kolejne osoby potrzebujące pomocy, otwiera nowe możliwości służby.

Gdyby pojawiła się okazja zapytać apostoła Pawła, czego Bóg od nas oczekuje, on odpowiedziałby:
- nie odpłacajcie złem za złe (zobacz Rz 12,17)
- starajcie się wyświadczać innym dobro (Ga 6,9-10)
- zawsze się radujcie (I Tes. 5, 16)
- módlcie się bez przestanku (1 Tes 5,17)
- dziękujcie Bogu bez względu na okoliczności (1 Tes 5,18).

Tylko tyle i aż tyle. Bóg jednak wie o twojej i mojej słabości i dlatego dał nam Ducha Świętego, który chce nas w tym wspierać!
Pan Jezus zachęcał swoich uczniów, zachęca też ciebie i mnie do posłuszeństwa Jego przykazaniom, bo w ten sposób możemy dać wyraz naszej miłości do Niego. Co więcej, w ten sposób okażemy się Jego przyjaciółmi:
„Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję” (J 15,14).

Niech Pan daje ci dzisiaj siłę do życia, które Jemu się podoba!  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...