Czego szukasz najpierw?

24 września 2021

Znasz poniższy werset biblijny? To jeden z najbardziej rewolucyjnych wersetów...

„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane” (Ewangelia Mateusza 6,33).
Zapytasz, dlaczego to jest takie rewolucyjne?

Ponieważ jest całkowicie sprzeczne z tym, co na co dzień słyszymy, mianowicie - „najważniejsze jest zarabianie pieniędzy”, lub co czasem sami do siebie mówimy, „przecież czymś muszę zapłacić za czynsz... za coś muszę kupić ubrania dla mojej rodziny i siebie”, itp.

Tak więc, naszą pierwszą troską nie jest już Królestwo Boże ale zamartwianie się jak sobie poradzimy finansowo. Kiedy Jezus mówi nie martw się o swoje życie, z wielką miłością przypomina nam, że nasz Niebiański ojciec zatroszczy się o nie, a naszą rolą jest być z Nim blisko złączony.

Szukanie Królestwa to stawianie swojej relacji z Bogiem jako priorytet. A wszystko inne, przyjmij to wiarą, z tego wypłynie.

Nie bój się być rewolucyjnym w swoim myśleniu! Twoim priorytetem, twoją pierwszą troską, nie ma być tak bardzo przetrwanie kolejnych dni, raczej twoja relacja z Bogiem... a bardziej konkretnie, upewnianie się, że jest ona tak głęboka i i żywa jak na początku. Reszta przyjdzie, jak mówi Słowo: „... a wszystko inne będzie wam dodane”.

Zaśpiewajmy razem z Darlene Zschech tę przepiękną pieśń „Jesus at the Center” (Jezus w Centrum).

Zachęcam cię, byś pomodlił się razem ze mną: „Ojcze, dziękuję Ci, że przypominasz mi, że najważniejsze jest szukanie najpierw Twojego Królestwa. Chcę stawiać Twoje Królestwo na pierwszym miejscu każdego dnia, w moich relacjach, w moich finansach. Wierzę, bo Ty tak powiedziałeś, że wszystko inne będzie mi dodane! W imieniu Jezusa, amen”.

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...