Czeka na ciebie nagroda!

11 września 2017

Biblia mówi, w liście do Hebrajczyków, rozdziale 6;6, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. "... kto bowiem przystępuje do Boga musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają."  

W tym wersecie, Bóg oczekuje od nas dwóch rzeczy: wiary, że On jest i szukania Go. Ty już wierzysz w Jego istnienie. A oto jak Go szukać...  

Zwróć do Niego swoje serce i myśli. ( Jeremiasz 29,13)
Mów do Niego jak do przyjaciela. (Jakub 2,23)
Powiedz Mu o swoich potrzebach. (Filipian 4,6)
Chwal i uwielbiaj Go.( Psalm 92,1)
Śpiewaj Mu pieśni. (Psalm 22,3)
Czytaj Jego Słowo. (Psalm 119,11)
Chodź do kościoła. (Psalm 133)
Spotykaj się w dwie lub więcej osób w imieniu Jezusa. (Mateusz 18,20)
Przyglądaj się Jego stworzeniu. (Rzymian 1,20)
Wycisz się i słuchaj Go. (Izajasz 50,4)
 

Z pewnością jest jeszcze wiele innych sposobów w jaki mógłbyś szukać Boga. On obiecuje nagrodzić tych, którzy Go gorliwie szukają. Co by było gdybyś Go szukał jeszcze wnikliwiej?  

Dziękuję, że żyjesz,

Powrót do archiwum...