Czekasz na nową przygodę?

2 stycznia 2022Dzisiaj autorem rozważania "Cuda każdego dnia" jest Bogusia Król. Modlę się, by jej przemyślenia były dla Ciebie błogosławieństwem.

--

Początek nowego roku to zwykle czas podejmowania osobistych postanowień.
Zacznę codziennie ćwiczyć, przestanę jeść słodycze/palić, nauczę się nowego języka, będę czytać jedną książkę na tydzień, skończę z marnowaniem czasu… mamy wolę i oczekiwanie, że tak właśnie się stanie. Zazwyczaj jednak wszystkie te plany pozostają w sferze marzeń, a w nowym roku zostajemy dokładnie tacy sami, co przed 1 stycznia.
Czy to nie jest frustrujące? Może już nawet w tym roku nie chcesz nic postanawiać?

Jest taki piękny wiersz w Biblii, który mówi, że jeśli Bóg coś postanowi, to doprowadza to do końca: „Nasz Bóg jest w niebie – i czyni to, czego pragnie!” (Ps 115,3).

Tak, Bóg ma swój plan, w którym umieścił i ciebie – i chciałby razem z Tobą realizować go w twoim życiu. Czy chcesz z Nim w tej sprawie współpracować? Odkrywać to, co On dla ciebie przygotował na ten rok? Nie musisz się bać, że to może przekroczyć twoje siły, bo to On będzie tym, który przyłoży swoją siłę do tego dzieła.
Masz obietnicę, że:
„Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów” (Za 4,6). Najtrudniejsze jest to, że Bóg zwykle działa inaczej, niż człowiek to sobie zaplanuje…
Chciałabym cię jednak dzisiaj zachęcić do gotowości i otwartości na to, co Bóg chce i może razem z tobą uczynić.

Czy chcesz zacząć nową przygodę ze swoim niebiańskim Przyjacielem?  

Dobrze, że jesteś!

Powrót do archiwum...