Czujesz się czasem zbyt winny, by się modlić?

11 kwietnia 2020

Przyjacielu, Boża miłość jest większa i mocniejsza niż twoje upadki. Mimo to, może czasem myślisz: „Ten grzech popełniłem zbyt wiele razy” albo: „Tym razem Bóg nie da mi już kolejnej szansy”, albo: „Nie mogę stanąć w Jego świętej obecności w takim stanie”. Nie słuchaj tych kłamstw podsuwanych przez wroga. Bóg cię nie odrzuca, przeciwnie!

„Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca, wy, chwiejni” (List Jakuba 4,8). Przyjdź do Niego w modlitwie i powiedz Mu o swoich troskach, swoim bólu, swoich żalach... Kiedy zrobisz krok, by szukać przebaczenia, Jego obecności, On zbliży się do ciebie. On pozwoli się znaleźć.
Bóg cię kocha i nie chce, byś został przygnieciony ciężarem swoich grzechów. Ty nie jesteś grzechem, który popełniłeś. Zbliż się do Niego z pokorą, a otrzymasz Jego miłosierdzie i łaskę!

Pomódl się ze mną: „Panie, pomóż mi, bym zawsze, kiedy upadam, natychmiast kierował się do Ciebie, zamiast uciekać w poczuciu winy i wstydu. Twoje Słowo obiecuje, że jeśli zbliżę się do ciebie, Ty zbliżysz się do mnie. Dziękuję Ci, że Twoje Słowo obnaża kłamstwa, jakimi karmi nas poczucie winy. Dziękuję Ci za Twoje cudowne przebaczenie i łaskę. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...