Czujesz się czasem zbyt winny by się modlić?

5 lutego 2018

Przyjacielu, Boża miłość jest większa i mocniejsza niż twoje błędy. A jednak, może czasem myślisz, "ten grzech popełniłem zbyt wiele razy" albo "tym razem Bóg mi już nie da kolejnej szansy" albo "nie mogę stanąć w Jego świętej obecności w takim stanie." Nie słuchaj tych kłamstw podsuwanych przez wroga. Bóg cię nie odrzuca, a wręcz przeciwnie!  

"Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca, wy, chwiejni."
Jakub 4,8  

Przyjdź do Niego w modlitwie i powiedz Mu o swoich troskach, swoim bólu, swoich żalach... Kiedy zrobisz krok by szukać przebaczenia, Jego obecności, On zbliży się do ciebie. On pozwoli się tobie znaleźć. Bóg cię kocha i nie jest Jego wolą byś został przygnieciony ciężarem swoich grzechów. Ty nie jesteś grzechem, który popełniłeś. Zbliż się do Niego z pokorą, a otrzymasz Jego miłosierdzie i łaskę!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...