Czy Bóg naprawdę jest dobry?

27 stycznia 2020

Zadawałeś sobie kiedyś pytanie: „Po co ja tu jestem?”. Jeśli nie rozumiesz celu swojego istnienia, chciałbym ci dzisiaj pomóc.
Niektórzy (błędnie) myślą, że jedyną drogą, by wypełnić Boży plan:
- jest cierpieć,
- robić coś, czego najbardziej nie lubimy,
- być tam, gdzie wcale nie chcielibyśmy się znaleźć.  

Ja nazywam to „syndromem męczennika”. Bóg jednak stworzył cię z wielką radością, więc niemożliwe, by chciał cię niepotrzebnie frustrować. „Good, Good Father” w wykonaniu Chrisa Tomlina to jedna z moich ulubionych pieśni.
Oto krótki fragment tekstu:
„Jesteś dobrym, dobrym Ojcem, a ja jestem przez ciebie kochany.
Widziałem wielu poszukujących odpowiedzi w różnych miejscach.
Ja jednak wiem, że na pytania, które wszyscy zadajemy, tylko Ty potrafisz odpowiedzieć.
Bo Ty wiesz, czego potrzebujemy, zanim jeszcze wypowiemy słowo.
Ty jesteś doskonały we wszystkim”.  

Może Bóg pośle cię w trudną i mało komfortową misję. Boże działanie zawsze jest jednak celowe. Jego plan dla ciebie jest doskonały. On jest doskonały we wszystkim! Apostoł Jakub mówi nam o tym: „Całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzą z góry, od Ojca światłości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany” (List Jakuba 1,17). Kiedy prosisz Boga, by pomógł ci wykonać Jego doskonały plan:
- zaakceptuj fakt, że Bóg jest doskonale dobry,
- zaufaj Mu we wszystkim.  

Boża dobroć daje ci podstawę, by Mu zaufać i w pełni przyjąć Jego plan! To wszystko, co Bóg chciałby w tobie, z tobą i przez ciebie dokonać, ma służyć temu, by Jego obraz w tobie mógł być coraz bardziej widoczny. Czy rozumiesz, kim jest Bóg? Jaki obraz chciałby przez twoje życie objawiać? To ważne, ponieważ to, kim jest dla ciebie Bóg, będzie widoczne w twoim życiu.  

Jego dobroć widać nie tylko we wszystkim, co otrzymujesz od Boga, ale również we wszystkim, czego nie otrzymałeś od Niego, więc powiedz Mu: „Jesteś dobry dla mnie. Jesteś doskonały we wszystkim, co czynisz”. Boży plan dla ciebie rozpocznie się w chwili, kiedy uznasz Jego dobroć!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...