Czy chciałbyś oprzeć się na Jego obietnicach?

16 listopada 2021

Teraz, kiedy już wiemy, że Bóg daje obietnice i jest wierny w ich dotrzymywaniu, co robimy by skorzystać z nich w pełni? Czy według ciebie istnieją jakieś warunki, które należy spełnić by mieć dostęp do Bożych obietnic? Biblia nie wspomina o „warunkach wstępnych” czy o „warunkach dostępu”. Właściwie to Bóg nie ma względu na osobę. To oznacza, że jest bezstronny... nie ma swoich faworytów! Nikogo nie odrzuca i nie odrzuci też ciebie! (zobacz Rzymian 2,11)

Biblia wskazuje raczej na to, że Boże obietnice są dla wszystkich, którzy zaufali Jezusowi.
Mówi też o okolicznościach, w których pewni „bohaterowie wiary” odziedziczyli obietnice Boga. Na przykład Sara:
„Dzięki wierze również sama Sara, niepłodna, otrzymała - i to pomimo podeszłego wieku - moc poczęcia, gdyż uznała Tego, który złożył obietnice, za godnego zaufania”. Wiara jest niezbędna by otrzymać Boże obietnice.
By odnieść swoje największe zwycięstwo, często będziesz potrzebował niezachwianej wiary, która dostrzeże nagrodę po drugiej stronie najtrudniejszych okoliczności. Pomoże ci też cierpliwa wytrwałość, kiedy na spełnienie obietnicy trzeba poczekać...

Hebrajczyków 6,15: „A ponieważ Abraham cierpliwie czekał, otrzymał to, co było treścią obietnicy”.
Czasami czekanie może być długie... musisz więc być silny i wytrwały w wierze w Tego, który może wszystko.
Boże obietnice są dla ciebie, w zasięgu ręki. Nie poddawaj się!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...