Czy chciałbyś zacząć wszystko od nowa?

10 kwietnia 2020

Marzyłeś kiedyś, by zacząć wszystko od nowa, z kompletnie czystym kontem? By zostawić za sobą strach, porażki i zacząć nowe życie? To jest możliwe. Z Bogiem. „Twoje oczy oglądały mnie w łonie, na swym zwoju spisałeś me dni. Zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał” (Księga Psalmów 139,16).

Bóg zna cię lepiej niż ktokolwiek inny. Nie jest dla Niego tajemnicą to, o czym marzysz, czy czego żałujesz, ponieważ każdy twój dzień otwarty jest przed Nim jak książka. Włącz dzisiaj Boga w ten nowy początek! Uczyń Go częścią pragnienia nowego startu, byś już dłużej nie żył bolesnymi zranieniami z przeszłości. On da ci nowe życie, włoży nowe myśli do twojego serca. Bóg chce ci towarzyszyć i prowadzić cię drogą pokoju i życia. Przeszłość minęła, zacznij dzisiaj od nowa!

Zachęcam, byś głośno wypowiedział słowa za apostołem Pawłem: „(...) nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno: zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną; zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie” (List do Filipian 3,13-14).
Przeszłość minęła, zacznij dzisiaj od nowa!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...