Czy da się wskrzesić to, co umarło?

2 września 2022

Ken Sande, doradca małżeński, opowiadał kiedyś o młodym chrześcijańskim małżeństwie, które przyszło do niego, by zakończyć swój związek, jak to ujęło „szybko i bezboleśnie”. Po zdradzie żony mąż nie był w stanie zaufać jej na nowo. Kłócili się i obwiniali nawzajem, aż w końcu porzucili nadzieję, że kiedykolwiek się pogodzą.

Ken zaproponował, by posłuchali tekstu z Biblii:
„Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Aby otwierał oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem was, wierzących zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. Dowiódł On jej w Chrystusie, gdy Go przywrócił do życia z martwych i posadził po swej prawej stronie na wysokościach nieba” (Ef 1,16-20).

Następnie zadał im pytanie: „Czy wierzycie w to, co mówi ten fragment? Czy naprawdę wierzycie, że Bóg ma moc wskrzeszenia zmarłego człowieka z powrotem do życia?”. Oboje potwierdzili: „Tak, wierzymy”. „Zatem – zadał im kolejne pytanie – czy zdajecie sobie sprawę, że ten tekst jest wspaniałą obietnicą, że przez Ewangelię i dzieło Ducha Świętego Bóg udostępni wam tę samą moc, jaką miał, kiedy wskrzesił Jezusa z martwych? Właśnie teraz, w tej chwili, daje wam moc wskrzeszenia waszego martwego małżeństwa”. Bóg się nie zmienił! On nadal ma taką moc, jaką miał dawniej, i nadal chce czynić w twoim życiu cuda! Pojawia się pytanie, czy naprawdę w to wierzysz. Czy wierzysz, że On może wskrzesić umarłą relację?

Czy chcesz poddać się działaniu Ducha Świętego, który będzie zmiękczał twoje serce, który obudzi wiarę i nadzieję? Który da ci moc przebaczenia, rozpoczęcia na nowo?
Masz gotowość, by zrezygnować ze swoich argumentów, ze swoich racji i poczucia krzywdy, by zrobić miejsce tam, gdzie mogłoby zakwitnąć nowe życie? Nowa nadzieja? Dla Boga nie ma nic niemożliwego! On sprawił, że Jezus powstał do życia po trzech dniach przebywania w grobie. Myślisz, że nie żyjesz? Że wszystko w tobie jest już martwe?
Daj Bogu szansę i patrz, jak pod Jego wpływem każda rzecz nabiera rumieńców i ożywa.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...