Czy droga przed tobą jest wyboista?

21 października 2021

Życie chrześcijańskie często porównywane jest do drogi, którą podróżujemy, aż dojdziemy do naszego ostatecznego celu - nieba. Ścieżka, którą idziemy, czasem może być miła i przyjemna, czasem jednak niebo się chmurzy, las robi się coraz ciemniejszy, a droga staje się niebezpieczna.

Dzisiaj Bóg chce dać ci obietnicę: „A Temu, który ma moc ustrzec was od upadku...” (List Judy 1,24) Tak, Jezus może uchronić cię przed upadkiem na drodze, która staje się bardziej wyboista i niebezpieczna. Czy właśnie przechodzisz przez taki czas w swoim życiu? Być może z jakiegoś powodu żyjesz pod silną presją lub też przeciwności sprawiają, że zaczynasz się potykać, albo ciężar, który niesiesz przygniata cię do ziemi? Wiedz, że Jezus, twój Zbawiciel, idzie obok ciebie i powstrzyma cię od upadku! On jest słońcem sprawiedliwości, światłem, które dodaje siły i podtrzymuje cię... wkrótce zobaczysz jasne słonce, a twoja droga zostanie oświetlona. Bądź odważny, trzymaj się!

Chciałbyś podziękować Jezusowi razem ze mną? „Boże, jak mam dziękować ci za wszystko, co uczyniłeś? Moje słowa są zbyt nieporadne, ale serce jest pełne miłości do Ciebie. Dziękuję, że codziennie chronisz mnie przed upadkiem. Dziękuję Ci za Twojego Ducha, który mnie prowadzi, uczy i pomaga stawać się bardziej podobnym do ciebie. Błogosławię Twoje imię, mój Jezu, mój Zbawicielu! W Twoim imieniu, amen!”  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...