Czy faktycznie jesteś bezcenny?

16 kwietnia 2018

Czy naprawdę posiadasz wielką wartość? Pomyślisz, skąd takie pytanie? Dla większości z nas jest oczywistym, że nasze życie, zbawienie naszej duszy, jest bezcenne. Biblia mówi....  

"Pamiętaj, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem, zostałeś wykupiony z twojego marnego postępowania odziedziczonego [przez tradycję] po ojcach, lecz [zostałeś wykupiony] drogą krwią Chrystusa, Baranka nieskazitelnego i nieskalanego".
1 Piotr 1, 18-19  

Ile ty byś wyłożył za taki okup? Milion dolarów? 10 milionów? 100 milionów? Całe złoto tego świata nie wystarczyłoby by wykupić twoją duszę czy wyrwać twoje życie spod władzy piekła. Tylko krew Jezusa, ofiara Bożego Syna mogła tego dokonać!  

Ten, który był doskonały stał się grzechem. On dźwigał twoje niegodziwości i ciężar wszystkich twoich smutków. Twoja wartość nie może być oceniana według ziemskich kryteriów. Jedyną "walutą", za którą można kupić coś takiego jak życie, jest krew Boga, samego Jezusa.  

Jesteś cenny dla Boga! On tak bardzo cię kocha. Jezus cię kocha. Modlę się, by kiedy czytasz teraz te słowa, Boża miłość przemieniała twoją duszę i głęboko poruszała twoje serce. By Jego pokój i miłość całkowicie cię wypełniły!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...