Czy jesteś ekspertem w swojej dziedzinie?

6 listopada 2020

Słyszałeś już kiedyś, że obecność Chrystusa zapewnia powodzenie? Wiele lat temu uczniowie Jezusa doświadczyli prawdy tych słów. Po tym, jak całą noc spędzili na bezskutecznym połowie ryb, Jezus poprosił, by ponownie zarzucili sieci na głębokie wody. Tym razem jednak aż rwały się one od ogromnej ilości złowionych ryb (zobacz: Ewangelia Łukasza 5,6).

Wierzę, że sprawiła to obecność Jezusa. Rzeczywiście, zanim przybył, uczniowie „(...) przez całą noc ciężko pracowali” (Ewangelia Łukasza 5,5). Uruchomili też całą swoją wiedzę, doświadczenie i sprzęt. 
Nie tylko byli ekspertami w swojej dziedzinie, ale mieli również do dyspozycji wszystko, czego potrzebowali. Więc w czym tkwił problem?
Brakowało im podstawowego czynnika: obecności Jezusa w tym, co robili. Jego twórczego słowa: „Wypłyń na głęboką wodę. Zarzućcie tam sieci na połów” (Ewangelia Łukasza 5,4).

Nie podejmuj działania bez Niego. Ryzykujesz, że twoje wysiłki pójdą na marne, że twoja ciężka praca będzie bezużyteczna, bo to, co mówi Biblia w Ewangelii Jana 15,5 jest prawdą: bez Jezusa nic nie jesteś w stanie uczynić. Ale z Jezusem możesz uczynić wszystko! Wypłyń na głębię razem z Nim, a wrócisz z największym połowem swojego życia! To jest moją modlitwą i o to dzisiaj proszę Pana dla ciebie.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...