Czy jesteś gotowy na święta Bożego Narodzenia?

22 grudnia 2019

W tym świątecznym tygodniu chciałbym dodać ci otuchy, przypominając teksty wspaniałych kolęd mówiących o narodzeniu Jezusa.

„Raduj się, świecie przyszedł Pan
Niech ziemia przyjmie swego Króla
Niech każde serce przygotuje dla Niego miejsce
A niebiosa i ziemia śpiewają
A niebiosa i ziemia śpiewają
A niebiosa, a niebiosa i ziemia śpiewają”.

Niech każde serce przygotuje dla Niego miejsce.
Jan Chrzciciel wzywał ludzi, by przygotowali się na przyjście Jezusa. „Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie przed Nim ścieżki!” (Ewangelia Marka 1,3).

Niestety, świat coraz częściej zapomina, jakie jest prawdziwe znaczenie świąt Bożego Narodzenia. Jezus jest Bożym darem dla ludzkości. Przez swoje przyjście oferuje nam pokój, wolność i uzdrowienie. On zasługuje na miejsce w naszym życiu i naszych sercach. Czy jesteś gotowy na cud w swoim sercu? Zapraszam cię, byś modlił się tą modlitwą razem ze mną: „Drogi Panie, proszę, pomóż mi skupić swoją uwagę na Tobie w czasie tych świąt, kiedy tak łatwo jest zajmować się wieloma innymi sprawami o mniejszym znaczeniu. Potrzebuję Twojej pomocy, by moje życie było odbiciem prawdziwego znaczenia świąt Bożego Narodzenia! Dziękuję Ci, Jezu, że wszedłeś w moje życie. Dziękuję Ci, że dajesz mi swój pokój, nadzieję, miłość i radość. Dziękuję Ci, że pokazałeś mi swoim życiem, jak Bóg może uwielbić siebie w słabości. Pomóż mi pamiętać, że Ty jesteś Emmanuel, Bóg z nami, że jesteś moim największym skarbem w czasie tych świąt, ale i przez cały rok! Panie, wypełnij mnie swoim Duchem Świętym. Prowadź moje serce i myśli ku Tobie. Pomóż mi otwierać swoje serce dla innych, być uważnym na ich potrzeby i okazywać im Twoją miłość. Dziękuję, że nigdy nie zostawiasz mnie samego, że zawsze jesteś przy mnie, w każdej sytuacji. Dziękuję za Twoją obecność każdego dnia, za to, że uczyniłeś mnie swoim umiłowanym dzieckiem. Dziękuję za Twoją przychylność dla mnie. Ojcze, kocham Cię i uwielbiam. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...