Czy obietnica ma datę ważności?

19 listopada 2021

Boże obietnice są dostępne dla wszystkich, o czym mówiliśmy wcześniej, są również dostępne o każdej porze... i zawsze będą, aż powróci nasz wspaniały Zbawiciel! Tak, Boże obietnice nie mają daty przeterminowania!
Zauważyłeś, że były one ważne w czasach Jezusa, dla pierwszych chrześcijan, ale i dla ich dzieci i tych, którzy jeszcze uwierzą? O tym mówi nam Apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich 2,39: „Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan, nasz Bóg, powoła”.

Do jakiej obietnicy nawiązuje tutaj Piotr? To obietnica przebaczenia grzechów jak i obietnica daru Ducha Świętego! „Opamiętajcie się - odpowiedział Piotr- i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar - Ducha Świętego”. (Dz. Apostolskie 2,38) Bóg, przebaczając nasze grzechy, obiecał też dać nam Swojego Ducha Świętego, Pocieszyciela, który „będzie z wami na wieki”. (Jan 14,16)

Nie pozbawiaj się tego błogosławieństwa... skorzystaj z niego dzisiaj!
Niech Bóg wypełni cię dzisiaj swoim Duchem Świętym... o to się modlę, w imieniu Jezusa. Niech Bóg cię obficie błogosławi!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...