Czy odkryję cel swojego życia?

21 października 2022

Wielu młodych ludzi, ale i dorosłych, dręczy obawa, czy odkryją cel swojego życia.
Pytania typu: „Skąd pochodzę?”; „Po co tu jestem na tej ziemi?”; „Dokąd zmierzam?”; „Jaki sens ma moje życie?” stale powracają, jak odbite echo. Czy masz już na nie odpowiedzi? Bo to one ukształtują całą twoją przyszłość. Na początku drogi często wydaje nam się, że wykształcenie, dobra praca, kariera zawodowa, rodzina to wspaniałe cele, dzięki którym nasze życie będzie spełnione. To wszystko są dobre rzeczy, ale co, kiedy one nie wypalają? Kiedy z powodu choroby czy wypadku nagle musisz przerwać ulubioną pracę czy rozwijanie hobby? Kiedy nie masz osoby, z którą chcesz iść przez życie, kiedy rodzina się rozpada, kiedy nie możesz mieć dzieci? Co wtedy? Grunt spod nóg się usuwa i przestajesz widzieć sens i cel swojego życia. Liczba samobójstw przeraża, bo każde z nich jest dowodem, że zawiodło to, w czym pokładano nadzieję, pozostawiając człowieka z niczym. A przecież tak nie musi być. Przecież każdy z nas, i ty również, został stworzony na podobieństwo i obraz Boży. Nie jesteś przypadkiem! Bóg już od początku wiedział o tobie i zaplanował miejsce dla ciebie w swoim odwiecznym planie, który realizuje. Potrzebuje cię – z twoją niepowtarzalnością, wyjątkowym obdarowaniem. Postawił cię we właściwym miejscu, bo masz wpływ na tych, którzy są blisko ciebie. W Biblii czytamy: „Ja wiem, jakie wiążę z wami plany – oświadcza Pan. – To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę wam dać szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei” (Jr 29,11). Jezus potwierdził te słowa, mówiąc: „Ja przyszedłem, by dać wam życie, i to życie w pełni” (J 10,10).  

Boży cel dla twojego życia jest większy niż twoje własne spełnienie, twój spokój ducha czy nawet twoje szczęście. I będzie trwał dłużej niż twoja rodzina, służba, twoje marzenia czy ambicje. Jeśli chcesz się dowiedzieć, dlaczego tu jesteś na tej ziemi, pytaj Boga. Bo urodziliśmy się zgodnie z Jego planem i dla Jego celów. On jest twoim Stwórcą. Postaw Go w centrum życia, a wszystko inne wskoczy na swoje miejsce. Brak pracy, brak rodziny, brak zdrowia nie będą wtedy katastrofą. Odnajdziesz się w większym Bożym planie. A On zapewnia, że wówczas doświadczysz prawdziwego szczęścia. „Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Bogu nadzieję moją. Aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich” (Ps 73,28). „Ojcze, dziękuję Ci, że mnie tak pięknie stworzyłeś i przygotowałeś mi wspaniały plan do wypełnienia. Dziękuję Ci, że w Tobie mogę doświadczyć spełnienia i szczęścia. Panie, Ty bądź moim celem i sensem w tym niepewnym świecie! Amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...