Czy przebaczenie uwalnia?

16 maja 2020

Otrzymuję wiele e-maili i listów. Mój wspaniały zespół pomaga mi odpowiedzieć na wszystkie pytania. Dlaczego o tym mówię? Bo chciałbym dzisiaj odpowiedzieć na te, które pojawiają się najczęściej...
Wielu z was pisze o tym, że macie problem z wybaczaniem innym i sobie samym. Że przebaczenie jest jedną z największych, a może największą trudnością i frustracją, z jaką zmagacie się w swoim życiu chrześcijańskim.
Czy jest to również twoim problemem? A może znasz kogoś, kto się z tym zmaga?

Przebaczenie jest Bożym dziełem. Głęboko w to wierzę. Bóg jest twórcą przebaczenia.
Mówi o tym znany werset z Ewangelii Jana 3,16: „Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. To dzięki śmierci Jezusa możemy dostąpić przebaczenia, ponieważ On przelał za nas swoją krew (List do Hebrajczyków 9,22-28).
Bóg dał swojego Syna, by twoje grzechy mogły zostać przebaczone. Przebaczyć znaczy również dać, poddać, wypuścić i czasami poświęcić. To nie jest łatwe i ma swoją cenę. A jednak przebaczenie komuś czy sobie samemu jest wspaniałym aktem, który przynosi wolność. Kiedy przebaczasz, zostaje zdjęty z ciebie ciężar urazy.

Chciałbyś pomodlić się ze mną? „Ojcze, dziękuję Ci, że posłałeś Jezusa. Dziękuję Ci, że ten dar miłości pozwala nam doświadczyć prawdziwego przebaczenia. Pomóż mi dzisiaj przebaczyć, naprawdę przebaczyć. Wypuścić, poddać i zostawić wszystkie urazy i żale. Spraw, by moje serce znowu było wolne i lekkie. Dziękuję Ci za Twój pokój. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...