Czy przechodzisz test wiary?

23 kwietnia 2021

Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów o tym, co jest nieodzowne i zasadnicze w naszym życiu z Bogiem – o wierze.

Czy brakuje ci wiary? A może jest ona właśnie testowana, sprawdzana?
Jezus powiedział, że życie w zaufaniu i posłuszeństwie Jemu jest jak budowanie domu na skale. Kiedy burze życia zaatakują cię z całą swoją siłą, On sprawi, że będziesz stał niewzruszony, aż przeminą!
Jezus zawsze jest obecny, by cię pocieszyć, pomóc, poprowadzić i leczyć. On jest zawsze z tobą, aż do końca świata (zobacz: Ewangelia Mateusza 28,20).
Całe nasze życie powinno być wypełnione wiarą – inaczej mówiąc ufnością wobec Boga i Jego Słowa, ponieważ „sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (List do Galacjan 3,11).

Jeśli Bóg coś obiecuje, to na pewno to spełni, ponieważ jest rzeczą niemożliwą, by skłamał. On obiecał zatroszczyć się o wszystkie twoje potrzeby. Alleluja!

W Słowie jest napisane: „Cokolwiek zaś wcześniej napisano, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są Pisma, trwali przy nadziei” (List do Rzymian 15,4).
Niech Pan jeszcze bardziej umocni twoją wiarę.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...