Czy przechodzisz test wiary?

12 kwietnia 2018

Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów o tym co jest nieodzowne i zasadnicze w naszym życiu z Bogiem ... o wierze!  

Czy brakuje ci wiary? A może jest ona właśnie testowana, sprawdzana?
Jezus powiedział, że życie w zaufaniu i posłuszeństwie Jemu, jest jak budowanie domu na skale. Kiedy burze życia zaatakują cię z całą swoją siłą, On sprawi, że będziesz stał niewzruszony, aż przeminą!  

Jezus zawsze jest obecny by cię pocieszyć, pomóc, poprowadzić i leczyć. On jest zawsze z tobą, aż do końca świata. - Mateusz 28,20  

Całe nasze życie powinno być wypełnione wiarą - inaczej mówiąc zaufaniem Bogu i Jego Słowu, ponieważ "sprawiedliwy z wiary żyć będzie". - Galacjan 3,11  

Jeśli Bóg coś obiecuje, to na pewno to spełni, ponieważ jest rzeczą niemożliwą by skłamał! On obiecał zatroszczyć się o wszystkie twoje potrzeby. Alleluja!  

Jak jest napisane w Jego Słowie, "Cokolwiek zaś wcześniej napisano, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są Pisma, trwali przy nadziei".
Rzymian 15,4  

Niech Pan jeszcze bardziej umocni twoją wiarę.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...